הגשת בקשה לאישור וסבסוד יוזמה בית ספרית

הגשת בקשה לאישור וסבסוד יוזמה בית ספרית

אנו מייחסים חשיבות לפעילות חווייתית אשר מתוכננת ומבוצעת על ידי צוותי בתי הספר. זאת מתוך הבנה שפעילויות כאלה יביאו לידי ביטוי את ההקשר הבית ספרי והצרכים הייחודיים שלו.

במסגרת זאת ניתנת לבתי הספר היסודיים אפשרות לקבלת סבסוד לפעילות שהיא פרי יוזמת צוות בית הספר, בתנאי שהיא עומדת בתבחינים.

מדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות ישמחו לסייע בייעוץ והכוונה לתכנון פעילות החוויה  והתאמתה לתכנית הלימודים ולצרכי בית הספר.

 

הכנות להגשת בקשה

נושאי הפעילות

 • מעגל השנה היהודי-ישראלי - חגים, מועדים וימי ציון
 • מעגל החיים היהודי-ישראלי - בר/בת מצווה, טקסי מעבר

 

אופי פעילות הלמידה החווייתית הבית ספרית

 • הפעילות תהיה בעלת אופי מגוון כגון: למידה פעילה בשילוב מִגוון אמצעי המחשה, התנסות ויצירה המעוררים עניין ומעורבות רגשית, פעילות בית מדרשית, שירה ופיוט, תחנות עבודה/למידה ניידות, משחקי למידה (תחרותיים או מאתגרים), סימולציות, פעילות מתוקשבת, משחקי חברה, הקמת מיצגים, סיור לימודי ייעודי לתרבות יהודית-ישראלית ועוד.
 • הפעילות תהיה רלוונטית ומותאמת לעולמם, לערכיהם ולאורחות חייהם של תלמידי בתיה"ס הממלכתיים.
 • הפעילות תהיה מגוונת ומעשירה, מעבר לפעילויות השוטפות בשגרת ביה"ס.
 • הפעילות תדגיש את היהדות כתרבות, כשפה וכלאום.
 • הפעילות תשקף ותיתן מקום ומענה לרב גוניות של החברה היהודית על מגוון זרמיה, קהילותיה וקולותיה.
 • הפעילות תציג תפיסה פתוחה של היהדות, ותימנע מכל הטפה או הבעת עמדה חד-צדדית.
 • הפעילות יכולה להתבצע עבור כיתה, שכבה או כמה שכבות יחדיו.
 • הפעילות תהיה בזיקה למקורות ולנושאים של תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית.
 • כל פעילות תימשך 2 – 6 שעות.
 • הפעילות תתקיים בין כתלי ביה"ס או מחוצה לו.

לתשומת לב! הסבסוד יינתן לפעילות למידה. לא יינתן סבסוד עבור כיבוד, ציוד מתכלה, ציוד משרדי וכו' .

 

 

מומלץ לעיין בדוגמאות לפעילויות בית ספריות
ניתן להעזר גם במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות 
 

הנחיות כלליות להגשת בקשה


הגשת הבקשה נעשית בדרך של מילוי טופס אלקטרוני. 

הגשת הבקשות עבור כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות בבית הספר, פעילויות של גופים חיצוניים ופעילויות בית ספריות, נעשית בטופס מרוכז אחד.
ניתן לשמור את הטופס באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור להמשיך את מילוי הפרטים עד למועד האחרון, כל עוד לא סגרתם את בקשתכם.

 

מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים לפני הכניסה לטופס.
לנוחותכם, תוכלו להיעזר בטבלת הטיוטה לרכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות בית ספריות.

(טבלת הריכוז שונה מזו של  הבחירה בפעילויות גופים).

לאחר הכנת כל הפרטים, היכנסו לקישור המיועד לבתי הספר יסודיים ומלאו את טופס הבקשה.

בסיום הגשת הבקשה תוכלו לשמור את הקובץ או להדפיס אותו.

 

טופס ההזמנה נמצא בשלבי בדיקה אחרונים ויועלה עד ליום 9/7.

 

לתשומת לבכם!

הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד. רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

 

להגשת בקשה - לבתי ספר יסודיים


קישורים להגשת בקשה יתווספו כאן עד ליום 9/7/2017.

בינתיים - זה הזמן לרכז את הנתונים בטופס הטיוטה.

 • בתי ספר יסודיים (א-ו / א-ח)