הגשת בקשה לסבסוד פעילויות של גופים חיצוניים

הגשת בקשה לסבסוד פעילויות של גופים חיצוניים

טיוטה לריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופיםטיוטה לריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופיםלרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים ואושרו על ידי הפיקוח.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המדע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית. 

על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר ולאופייה הייחודי של קהילת בית הספר. 

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא ע"י בנות שרות או ש"שינים. 

במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא לפנות אלינו.


על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר ולאופייה הייחודי של קהילת בית הספר. 

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר: 

  1. לעיין ברשימת הפעילויות
  2. ליצור קשר עם הגוף המפעיל ולוודא שאכן הפעילות מתאימה לערכי בית הספר, לקהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית .
  3. לוודא שבית הספר יכול לשאת עלויות המימון  העצמי 
  4. לתאם עם הגוף המפעיל מועד לביצוע הפעילות

 

 

הנחיות כלליות להגשת בקשה


הגשת הבקשה נעשית בדרך של מילוי טופס אלקטרוני. 

הגשת הבקשות עבור כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות בבית הספר, פעילויות של גופים חיצוניים ופעילויות בית ספריות, נעשית בטופס מרוכז אחד.
ניתן לשמור את הטופס באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור להמשיך את מילוי הפרטים עד למועד האחרון, כל עוד לא סגרתם את בקשתכם.

 

מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים לפני הכניסה לטופס.
לנוחותכם, תוכלו להיעזר בטבלת הטיוטה לריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופים.

לאחר הכנת כל הפרטים, היכנסו ללשונית המיועדת לשכבת החינוך המתאימה - יסודי /חט"ב  ומלאו את טופס הבקשה.

בסיום הגשת הבקשה תוכלו לשמור את הקובץ או להדפיס אותו.

 

טופס ההזמנה נמצא בשלבי בדיקה אחרונים ויועלה עד ליום 9/7.

 

לתשומת לבכם!

הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד. רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

 

צפייה ברשימה המרוכזת של פעילויות לימדה חווייתית שאושרו לתשע"ח - בקישור

 

להגשת בקשה - בהתאם לשכבת הגיל


קישורים להגשת בקשה יתווספו כאן עד ליום 9/7/2017.

בינתיים - זה הזמן לרכז את הנתונים בטופס הטיוטה

  • בתי ספר יסודיים (א-ו / א-ח
  • חטיבות ביניים ז-ט