חומרי העשרה

חומרי הוראה תוצרת בית

עין לציון
עין לציון

עין לציון - גיליונות לימוד לכבוד 70 לישראל

תכנית "עין לציון" מורכבת מדפי לימוד צבעוניים, הבנויים במתכונת בית מדרשית, כדי לאפשר שיחה ודיון בשאלות של זהות וערכים, לכבוד 70 שנה למדינת ישראל.

הגיליונות מאוגדים יחד בעֶרכָּה הכוללת: דף פתיחה, שבעה גיליונות לימוד (אחד לכל עשור בתולדות המדינה) וגיליון נוסף, ריק – לעשור השמיני.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון