פה בארץ חמדת אבות

פרשנות

טיול

השיר שלפנינו כבר הפך לאחד מנכסי צאן ברזל של המפעל הציוני, והוא מדגים היטב בתוכנו ובסיפור שמאחוריו את הנושא והחשיבות של "שירת הרבים" בציר התוכן "מעגלי חיים וחברה" בכיתה א'.

מקורו של השיר בבית הספר, בימי העלייה השנייה, בימים שבהם נתפסה השירה המשותפת כבעלת חשיבות מכרעת בחינוך ובחברה, וכל כיתה הייתה מקהלה משובחת. בשנת 1912 יצאו תלמידי הגימנסיה העברית הרצליה לטיול בצפון הארץ. מנהל הגימנסיה ד"ר חיים בוגרשוב פנה אל שניים ממורי בית הספר, המחנך ישראל דושמן והמורה הנערץ למוזיקה חנינא קרצ'בסקי, בבקשה שיחברו שיר-לכת (מארש) שישמש מעין המנון לטיול. השיר המוכר לנו חרג הרבה מעבר לטיולי תלמידי גימנסיה הרצליה, והתפרסם בקרב כל היישוב העברי באותם ימים. קרצ'בסקי בחר שלא להלחין לחן חדש ולא-מוכר למילותיו של דושמן, אלא להתבסס על הלחן הידוע לשיר היידי "מארש גלות" משנת 1908 (ראו הרחבה להלן).

 

על הולדת השיר מספר ד"ר ברוך בן יהודה, שהיה תלמיד בגימנסיה:

אקו"ם - שומרים על המוסיקה
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון