איזהו גיבור?

פתיחת היחידה

יחידה זו היא יחידה רב-תחומית, פרי עבודה משותפת של שלושה תחומים:

תרבות יהודית-ישראלית, היסטוריה וספרות.

היחידה עוסקת בצורך של האדם החי בחברה לרסן את כוחו האישי, ובודקת את השפעתו של הריסון או חוסר הריסון על עצמו ועל החברה. נשאל את עצמנו מה האיזון הנכון בין הבלגה והתפרצות? מתי הבלגה נכונה? איך נגיב לתרחישים של סיטואציות שונות? מתי כובשים את היצר ומתי לא? מה המשמעות של שליטה ביצר? ומהן ההשלכות של ההתנהגות שלנו על החברה ועל עצמנו? 

במסורת היהודית, השליטה בכעס וביצרים בכלל מעידה על גבורתו ועל חוזקו של האדם. את הרעיון נפגוש  בשיעורים בתחומי הדעת השונים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון