יחידות חוסן

עם ישראל אחד

מתודות כלליות לדוגמא:

  • בחירת ציטוט שמזדהים אתו או שלא מסכימים אתו, שיתוף ברגשות שהוא מעורר.
  • ניהול דיון דילמה על מקורות מנוגדים בחברותא או במליאה סביב זה. 
  • בחירת שורות משמעותיות מתוך השירים ושיח סביבן.
  • בחירת ביטויים משמעותיים או מלים נוגעות, והכנת יצירה אישית או קבוצתית בעקבותיהם.
  • תליית היגדים נבחרים בקירות הכיתה (או בקובץ שיתופי בלמידה מרחוק) והזמנת התלמידים להגיב עליהם בכתב לצד הציטוט. ועוד כיוצ"ב. 
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון