יום זהות יהודית-ישראלית

בחטיבת בן צבי בפ"ת, בניהולה של מלכה פרומן, נערך יום זהות יהודית - ישראלית בשיתוף צוות תרבות יהודית וצוות של"ח.
התלמידים ביצעו משימות מגוונות הכוללות מיומנות חקר כגון: שאלון נרחב  על מנהגים, מצוות והשקפה. לב המפגש היה משימה ייחודית של בניית ציר זמן מיציאת אברהם אבינו מחרן ועד היום. משימה שבנתה את החוט המקשר בין העולם היהודי והישראלי וחיברה אותנו לשורשים ולערכים שלנו כעם ומדינה.
התלמידים עבדו בקבוצות כלומדים עצמאיים. היה מעולה ומהנה.
הפעילות בתרבות יהודית-ישראלית בהובלת גליה שלם.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון