חג הבנות (ד') - הרחבה למורה

חג הבנות - אומנות

פעילות לתלמיד

חנוכייה המתארת את יהודית איטליה, המאה ה-19

התבוננו בחנוכייה שלפניכם.

  • תארו מה אתם רואים בה.
  • מה היא מעוררת בכם? (תחושות, רגשות, מחשבות, שאלות וכד')
  • נסו לפרש על דעת עצמכם את מרכיבי החנוכייה הזו מה היא 'מספרת' לדעתכם?

לאחר השלמת סיפור הרקע של יהודית, דונו בשאלות:

  • מדוע לדעתכם עיצב האומן חנוכייה עם 'סיפור' מיוחד?
  • האם אתם מכירים תשמישי קדושה נוספים ביהדות, שיש בעיצובם האומנותי 'סיפור' מיוחד? (למשל: כוס קידוש, מזוזה, קערת סדר, ועוד)
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון