יום הזכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין

תכני היום בתכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית

כחלק מתכנית הלימודים הרב שנתית הספיראלית של מועדים וארועים בלוח השנה היהודי-ישראלי, ילמדו התלמידים אודות יום הזכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין בכיתות ג' ו-ז', בזיקה לערכים המובילים באותה שנה ולנושאים הנלמדים בשני מוקדי הלימוד הנוספים: ארון הספרים היהודי ומעגלי החיים והחברה.

בכיתות ג', בזיקה לערכים המובילים 'חברות ומנהיגות', מושם דגש על משמעותם ודרכי ביטוים של ערבות הדדית, זיכרון היסטורי משותף, שונות, ערך חיי אדם, תרבות המחלוקת וסובלנות. נלמדים הרקע והמשמעות של יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה, חומרת איסור שפיכות דמים, סכנת האלימות על היבטיה השונים (פיזית ומילולית) כפי שהיא באה לידי ביטוי במקורות מארון הספרים היהודי-ישראלי ובחיי היום יום של התלמידים, ותרבות המחלוקת וכוחן של מילים.

בכיתות ז', בזיקה לערכים המובילים 'אחריות ומעורבות', ובהמשך לעיסוק בדמויות מופת בתרבות היהודית-ישראלית ובהתבגרות והתגברות מושם דגש על משמעותם ודרך ביטוים של אחריות אישית, מעורבות חברתית, סובלנות, תרבות המחלוקת וממלכתיות. 
על בסיס למידה אודות יצחק רבין ז"ל ואודות הרצח והארועים שקדמו לו בלמידה בתחומי הדעת השונים ובשיעורי חינוך, הן בשנה זו והן לאורך כל השנות לימודיהם עד כה, מתמקדת הלמידה ב
הבדל בין אחדות לאחידות, סובלנות ופלורליזם- היכולת להכיל שונות ואי הסכמה והמאבק באלימות, כפי שהם באים לידי ביטוי במקורות מארון הספרים היהודי-ישראלי, תוך הקבלה לימינו אנו.

חומרי למידה

באדיבות הוצאות הספרים, לרשותכם פרקים מתוך שניים מספרי הלימוד לכתות ג' ו-ז', בהם ניתן להשתמש בכיתות הלימוד.

יום הזכרון ליצחק רבין--כתב ג יחידת לימוד מתוך ספר לכיתה ג על יום הזכרון לרצח יצחק רבין קרן תל"י

 

יחידת לימוד לכתה ג' מתוך הספר 'של"י ושלכם' 

בהוצאת קרן תל"י

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון