האחריות לזכור – לזכור באחריות

האחריות לזכור – לזכור באחריות

התכנסות ליום השואה

פרופ' מיכל גוברין

האירועים האחרונים מוכיחים כיצד למרות שהשואה הולכת ומתרחקת וקולותיהם של הניצולים מתמעטים, זיכרון השואה עולה כנקודת ציון כמעט בכל דיון עכשווי בישראל –  שאלת גירוש המסתננים/פליטים, האיום האירני, עליית האנטישמיות בעולם, המתח בין אשכנזים למזרחיים. במקרים רבים זיכרון השואה מעמיק את פצע הפילוג בחברה הישראלית, ולאחרונה פרץ עימות מדיני כתגובה לחוק הפולני. ומעבר להגדרות לאומיות, או לויכוחים אידיאולוגיים. בעוד נשמעים קולותיהם של אחרוני העדים, ההנחלה זיכרון השואה עוברת לאחריות הדור שלנו. זו אחריות אישית של כל אדם ואדם, תביעה חסרת פשרות מן ההווה ותנאי לכתיבה של עתיד שונה.

כיצד ממשיכים להעביר את הזיכרון בקרבנו וכיצד מנחילים אותו לדור הצעיר בצורה משמעותית ואחראית?

על ה"התכנסות" ליום השואה

ה"התכנסות" ליום השואה היא דרך חדשה לעיסוק מעמיק ומשמעותי בזיכרון השואה ובהעברתו לדורות הבאים. שלא כמו טקסים רבים, שמותירים את רוב המשתתפים כצופים פאסיביים, ה"התכנסות" היא מעגל זיכרון חוויתי, קבוצתי ואישי, שעורכים משתתפים פעילים. ה"ההתכנסות" מהווה מענה לצורך עמוק בחברה הישראלית, ואנו מאמינים שיש בו בשורה גם למערכת החינוך על כל שדרותיה. זוהי הזדמנות לכל אחד ואחת להשמיע את קולו ואת סיפורו, ולהיות חלק ממעגל וקהילה של שותפות גורל. שזורים בה קריאה, שירה, עדויות, סיפורים, זיכרונות וקולות אישיים של המשתתפים, דיון, תפילה ושתיקה, והיא מציבה את הזיכרון כאן ועכשיו.

ה"התכנסות" מיועדת למעגלים חברתיים, לחוג המשפחה, לקהילות, למסגרות חינוכיות או לעיון. כל התכנסות נערכת בידי מנחה הבוחר את הדגשים, חומרי הקריאה, הדיון והשירים ההולמים את משתתפיה.

מעשרה מעגלי "התכנסות" ניסיוניים שהתקיימו ב-2015, צוברת ה"התכנסות" תאוצה בציבוריות הישראלית על כל גווניה. מעגלי "התכנסות" נערכים בקהילות, בבתי הספר, במסעות לפולין, במרכזים קהילתיים ובחיק המשפחה. זוהי הזמנה לכל אחד ואחת לקחת חלק ביצירת הזיכרון החי, בסימן "האחריות לזכור – לזכור באחריות".

התכנסות ליום השואה
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון