פה בארץ חמדת אבות

פתיחה

נדידת הציפורים בישראל נדידת הציפורים בישראל

כאשר אתם מטיילים בארץ, מהי הרגשתכם? מה הדבר שמפליא אתכם או מרגש אתכם ביותר?

האם המפגש עם הארץ מזמין שירה? האם גם בימינו, אחרי למעלה ממאה שנות ציונות, כאשר המדינה היא עובדה מוגמרת וכמעט מובנת מאליה לרבים מאתנו, עדיין אפשר וראוי להתרגש מן הארץ?

שירים וסמלים רבים מימי ראשית הציונות מבטאים רוח זו של פליאה והתרגשות.

בשיעור שלפנינו נשיר ונלמד את השיר "פה בארץ חמדת אבות", אחד השירים הראשונים והמייצגים של הציונות בראשית דרכה. השיר מתאים ללימוד בייחוד בתקופת ימי המועד הממלכתיים בחודש אייר.

באמצעות השיר נבקש:

  • להכיר ולהעמיק את הקשר ההיסטורי ואת הזיקה בין העם לארצו;
  • להכיר את סיפור המפעל הציוני ולהדגיש את חשיבות הקשר לאדמה ולעבודת האדמה בציונות;
  • להכיר ולהבין את אחד מכינוייה של ארץ ישראל – "ארץ חמדה";
  • להכיר את הפתגם "הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו".
אקו"ם - שומרים על המוסיקה
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון