יוסף ואחיו וכתונת הפסים

פתיחה

הכרתם פעם מציאות של אפליה לטובה (העדפת מישהו על פני מישהו אחר) או אפליה לרעה? מישהו שמקבל יחס שונה – טוב יותר או רע יותר – לעומת אחרים? אפליה ניתן למצוא במקומות עבודה, במוסדות השלטון  ואפילו בתוך המשפחה ובבית הספר. מי שחווה חוויה כזו, יודע בוודאי שזה לא נעים, והתחושה היא שזה גם לא הוגן, ומעורר קנאה, התנגדות ותסכול. אבל בדרך כלל לא סביר שאותו אדם יחשוב להרוג את מושא קנאתו. 


סיפור מפורסם במיוחד על אפליה לטובה הוא, על פי הסיפור המקראי, הסיפור על יוסף וכתונת הפסים, הבגד היפה והמיוחד שהכין לו יעקב אביו, בשונה מיתר אחיו.
למה יעקב עשה זאת, והאם הבין את מלוא המשמעות של מעשה זה?
ומדוע עוררה, "כתונת פסים", זו את תרעומת האחים, מה היה כל כך מיוחד בה?


בסיפור זה עוסק המדרש העומד במרכזה של יחידת לימוד זו. המדרש המתאר את ההשלכות הקשות של אפליה בתוך המשפחה והקנאה שהיא מעוררת. 
 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון