שבת בידיים טובות

פתיחה

"החמה מראש האילנות נסתלקה" כתב חיים נחמן ביאליק לילדי ישראל, למען יידעו כי שקיעת השמש מזמינה את ערב שבת. אולם ישנן ארצות בהן השמש שוקעת מאוחר מאד, ומי ירצה לערוך קבלת שבת סמוך לחצות? אל דאגה! לעם ישראל יש זמן מיוחד משלו, זמן יהודי. בזכותו יכולה השבת להתקיים בכל מקום שבו היא רצויה, בארץ ישראל ובארצות אחרות. מדור לדור עברה השבת בתולדות ישראל, והולידה מגוון מנהגים ומגמות. כל אחד ואחת, כל משפחה או קהילה, מוצאים את דרכם המיוחדת אל השבת. לא אחת, מוזמנים אל קבלת השבת, קרובי משפחה וחברים. במיוחד ראוי לציין את המשפחות שהולכות לאור הערך, "כל ישראל חברים" ומזמינות לשבּת, אנשים בודדים. ביחידה זו, ננסה להכיר היבטים שונים של השבת. נרחיק עד הולנד ונגלה כי ממש כמו אצלנו, גם שם, המשפחה עומדת בלב השבת, ומנחילה את ערכיה לילדיה. "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך", נכתב בספר משלי. ואמנם, בישראל, בהולנד ובכל ארצות תבל, מתגלים ההורים כמנהיגים הטבעיים אשר מטפחים את זהותו של הדור הבא.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון