מאוהב לאויב?

פתיחה

חברות pixabay

לפני כשלושת אלפים שנה קבע הפילוסוף היווני אריסטו כי "האדם חברתי מטבעו". דומה, שעל אף התהפוכות והשינויים הגדולים שעברו על המין האנושי מאז ועד עתה לא נס ליחה של אמרת אריסטו. אכן, חברות היא אחת ממערכות היחסים המשמעותיות בחיינו. היא עשויה להעשיר את חיינו בתוכן, בשמחה ובמשמעות והיא יוצרת הזדמנויות לעשות ולהרגיש דברים שהיו בלתי אפשריים בלעדיה. ולהפך! לעיתים דווקא מערכת יחסים אינטימית כמו בחברות מביאה לידי עגמת נפש רבה שכרוכים בה עלבון, אכזבה חוסר אמון וכדומה.

חברות היא נושא סבוך ומורכב ולמעשה קיימות צורות רבות ומגוונות של יחסי ידידות - החל ביחסים עמוקים הכרוכים במחויבות ובמעורבות רגשית, וכלה ביחסים של אינטרס חיצוני שמטרתם הנאה או הפקת תועלת מהאחר.

בניגוד למערכות יחסים אחרות, דוגמת יחסי הורים ילדים או מורה ותלמיד, הרי שבחבר אנו בוחרים. יחסי חברות ניתן ליצור, לטפח ולהעשיר, ולחילופין יכולים שני הצדדים או אחד מהם להחליט על הפסקת קשר החברות. לא יפלא אפוא, כי רבים מנסים לעמוד על טבעה ומשמעותה.

מהי ידידות אמת? כמה זמן היא נמשכת? כיצד רוכשים חבר? מהו מחירה של מערכת יחסים חברית?

מטרת יחידת הלימוד שלפניך לעסוק במורכבותן של יחסי החברות דרך עיון בסיפור תלמודי.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון