מחוז ירושלים ומנח"י

עדכונים מהשטח

בביה"ס דורות במודיעין  למדו את נושא "הנתינה" בחברותא כחלק ממהלך לימודי בית ספרי בנושא. כל שכבה למדה על הנתינה במבט והיבט אחר . את דפי הלימוד בנו המחנכים בסדנת מורים חברותאית.

חברותא בנושא נתינה - כיתה ד'

חברותא בנושא הנתינה שכבה ד

במהלך שיעור חברותא למדו ילדי הכיתה על חשיבות המסורת היהודית דרך מילות השיר "עיגולים של שמחה" שבו למדו כיצד ניתן ואפשר לעודד שמחה ולחזק אותה בחיי היום-יום וגם במצבים של התמודדות עם קושי.

למעשה, שמחה אינה בהכרח דבר שקורה לנו באופן טבעי, אלא ראוי לאדם ללמוד לשמוח, לחפש ולמצוא בחייו את הדברים הראויים לשמחה ולהודות עליהם. ציווי זה בולט במיוחד כשיישנם קשיים וסיבות לעצב – אז עולה ביתר שאת הציווי להיאחז בשמחה. יתרה מזו, שמחה אינה רק עניין אישי או רגשי. היא כרוכה בעשייה שמעוררת אותה ומבטאת אותה במעגלים חברתיים שונים: בחיים האישיים וגם בעשייה שנובעת מסולידריות חברתית.

בסופה של הפעילות שיתפו הילדים בפעילויות שונות שהפעילו כתרומה ועשייה למען הקהילה כגון: חונכות קריאה, הפסקות פעילות, תרומה לנזקקים ולסיכום יצרו הילדים עיגולים עם פרצופים שביטאו תחושות ורגשות. 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון