אִם אֵין אֲנִי לִי – מִי לִי?

פתיחה

איור מיקרוגרפיה של אדם רוכב חומש עם תרגום אונקלוס, אשכנז המאה ה-13

מה תפקידו של האדם בחייו שלו-עצמו?

ואיך מתארים את האחריות של האדם כלפי עצמו, מעשיו והזמן המוגבל העומד לרשותו באופן קצר ופיוטי?  

המשנה המצטטת את הלל הזקן – "אם אין אני לי מי לי..." היא דרך קצרה, תמציתית ופיוטית לעשות זאת. השאלות אמנם קצרות, אך כלל לא בטוח שהתשובות עליהן קצרות באותה המידה...

ביחידה שלפנינו נלמד את המשנה, נדון בשאלות שמציע הלל, נחווה את דעתנו ונברר את מידת הקשר שלהן לחיינו כיום.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון