המניין של הנבחרת

פתיחה

בול מכביה חמישית

רעיון המכביה, אירוע הספורט הגדול של העולם היהודי, אשר מתקיים בישראל מדי 4 שנים, נולד לפני קום המדינה. הרעיון של היוזם יוסף יקותיאלי (1982-1897), היה לעצב את מה שכינה מקס נורדאו בקונגרס הציוני השני (באזל, 1898) "יהדות השרירים". כלומר, המרת דמות היהודים הגלותיים, ביהודים חסונים וגיבורים כמו המכבים. משחקי הספורט הם חלק בלתי נפרד מן המציאות של העם היהודי כיום, אך יש לדעת שהצירוף של יהודים וספורט מקצועי לא היה נפוץ עד המאה ה-20. יהודים דתיים לא ביטלו לימוד תורה למען מה שנחשב "פעילות של גויים", ובמקרים אחרים, חצצה האנטישמיות בין היהודים לבין מועדוני ספורט וקבוצותיהם. והנה דווקא משחק ספורט קשוח ביותר, פותח צוהר לסיפור מופלא על צאצאי מהגרים יהודים שהגיעו לדרום אפריקה במאה ה-19. נקודת השיא של הסיפור, נמצאת בשנת 1995, הזמן בו זכתה נבחרת דרום אפריקה בגביע העולם ברוגבי. ביחידה זו, נלמד על "המניין" היהודי של אותה נבחרת רוגבי, על המכביה כביטוי של עמיות יהודית ועל ערכי חיים במציאות משתנה.

אקו"ם - שומרים על המוסיקה
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון