מחוז צפון

מחוז צפון

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

שלומית קורביארסקי רפרנטית מחוזית

050-6545483

050-7963074

אורית בן עזרא

052-379-9384

מדריכי מגמות מוגברות במחוז - חטיבה עליונה

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר אילון אדלשטיין, מגמת מחשבת ישראל

052-4689054

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון