מחוז צפון

מחוז צפון

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

050-7963074

054-2288243

                                     052-3902888   

מדריכי מגמות מוגברות במחוז , מגמת מחשבת ישראל

רפרנטים / מדריכים

טלפון

רותי בידץ, מגמת מחשבת ישראל

050-5937098

דפנה ג'רפי, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

052-3610473

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון