מערך שנתי כיתה א'

הערך המוביל: "ואהבת לרעך כמוך"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכתה א' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו:
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
  2. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות. 
  3. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד. 
  4. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – קישור לסרטונים ולרציונל.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.

שימו לב: יחידות ההוראה המסומנות בכוכב כחול משותפות לתרבות יהודית-ישראלית ולחינוך הלשוני.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה א' - לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה א' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: פתגמים ומימרות חכמה

פתגמים קלאסיים ומימרות חכמה המציגים חכמת חיים ומוסר יהודי אשר יילמדו מתוך סיפורים הממחישים אותם ובזיקה לחיי התלמידים.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: שירה עברית

במוקד הלימוד: "שירה עברית", שירים שהם חלק מקאנון היהודי והישראלי. השירים יילמדו בלמידה בית מדרשית ובדרך חוויתית. הלומדים יוזמנו להביא ממשפחתם את השירים ה"קאנונים" שלהם. המפגש בין השירים יפתח דיאלוג המושתת על ערכים שונים כגון כבוד, הקשבה, קבלה ויישקף את היותינו "קיבוץ גלויות".

 

לוח השנה העברי
לוח השנה העברי כעוגן מרכזי בזהות היהודית-ישראלית: ראש השנה, חנוכה, פסח ויום העצמאות

התכנים נלמדים בזיקה ישירה לערכים המובילים ולשני מוקדי הלימוד: ארון הספרים היהודי ומעגל חיים וחברה. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון