מחוז חיפה

מחוז חיפה

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר דני קרן, רפרנט מחוזי

054-4669702

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר אילון אדלשטיין, מגמת מחשבת ישראל

052-4689054

רינה חודדטוב, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

054-5499846

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון