מערך שנתי כיתה ב'

הערך המוביל: "ערך הלימוד, כיבוד הורים וערך המשפחה"

 מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכיתה ב' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).  
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות. 
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – קישור לסרטונים ולרציונל.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה.

שימו לב: יחידות ההוראה המסומנות בכוכב כחול משותפות לתרבות יהודית-ישראלית ולחינוך הלשוני.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ב' - לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה ב' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: "מתחילים ללמוד"

היכרות ראשונית עם עולם הלימוד היהודי, ערכו של הספר ואהבת הספר במסורת היהודית. כמו כן יודגש הלימוד בחברותא, סיפורים על דרכים שונות של תחילת הלמידה בקהילות ישראל השונות.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: משפחה וקהילה

במוקד הלימוד שייכות למשפחה ולקהילה, ערכי המשפחה ומסורות מוסיקליות ומנהגים מן הבית שהם חלק בלתי נפרד מחוויות הלימוד הראשונות של הילד ובהקשר גם ללימודי התנ"ך על ספר בראשית – ספר משפחתי.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: שמחת תורה, פורים, שלושה רגלים, ל"ג בעומר

כעוגן מרכזי בזהות היהודית-ישראלית. התכנים נלמדים בזיקה ישירה לערכים המובילים ולשני מוקדי הלימוד: ארון הספרים היהודי ומעגל חיים וחברה. לימוד החג שמחת תורה וערכיו יילמד בבזיקה ישירה לנושא "מתחילים ללמוד", מנהגים ומורשת קהילות ובזיקה ללימודי התנ"ך. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון