מערך שנתי כיתה ג'

הערך המוביל: "חברות ומנהיגות"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכתה ג' המרוכזים באתר המקצוע.

בכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו:
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה).
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות.
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – פירוט בסוף הפריסה.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ג' - שנת הלימודים תשפ"א

אודות תכני הלימוד בכיתה ג' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: אגדות חז"ל

סיפורים ומעשים של דמויות מופת מעולמם של חז"ל, חכמי המשנה והתלמוד, המעמידים במרכזם את מעשיו, לבטיו ומאבקיו של היחיד שהוא גם מנהיג ומזמנים דיון בערכים.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: "בין אדם לחברו"

הלימוד יפתח נושאים כגון: מיהו חבר, מהי חברות, כיצד רוכשים חברים, אהבת הרעה, זהירות מרכילות ולשון רע, דרכים לניהול שיח, מריבה והתפייסות, קבלת האחר וכדומה.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: כעוגן מרכזי בזהות היהודית-ישראלית: יום הכיפורים, שבת, יום הזיכרון לרצח רבין, יום ירושלים

התכנים נלמדים בזיקה ישירה לערכים המובילים ולשני מוקדי הלימוד: ארון הספרים היהודי ומעגל חיים וחברה. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

הערה

כאשר ראש השנה חל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" בנושא ראש השנה ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון