מחוז התיישבותי

מחוז התיישבותי

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

יונית לייזרוביץ', רפרנט מחוזי

053-3391211

054-2288243

  

 

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

רותי ביידץ, מגמת מחשבת ישראל

050-5937098

אסף קרסיק, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

054-7588185

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון