מחוז התיישבותי

מחוז התיישבותי

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

יונית לייזרוביץ', רפרנטית מחוזית

053-3391211

  

 

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר אילון אדלשטיין, מגמת מחשבת ישראל (צפון)

052-4689054

ד"ר עמית אלון, מגמת מחשבת ישראל (דרום)

054-7396865

אסף קרסיק, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

054-7588185

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון