מערך שנתי כיתה ד'

מסע אל "ארון הספרים היהודי-ישראלי"

סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י

בפתיחת שנת הלימודים אנו ממליצים למורים המלמדים את המקצוע לצפות בכל בסרטונים הקצרים הללו המשמשים כמבוא להיכרות עם ציר הזמן של היצירה היהודית לדורותיה.

קישור לסרטונים כולל דברי מבוא ורציונל.

להלן הצעה לצפייה בסרטונים הרלוונטיים בהתאם לנושאי הלימוד וליצירות המרכזיות של שכבת ד' על פי תוכנית הלימודים והצעות לשילובם במערכי השיעור בפריסה השנתית.

תחילה הקרינו את סרטון "מבוא לארון הספרים היהודי" - סרטון פתיחה לתלמידים. מומלץ לשלבו בשיעורי הפתיחה למקצוע בתחילת השנה (ראו בפריסה השנתית).

מבוא לארון הספרים היהודי

סרטון פתיחה לתלמידים

הסרטונים המומלצים למורים בכיתה ד הם:

חזל: מנהיגות של חכמה

מיהם המנהיגים של העם היהודי לאחר חורבן בית המקדש? מה הם עשו כדי לשמור על העם היהודי? במה הם עסקו? מהם הערכים החשובים שהקנו?

חז"ל: איך לחיות את החיים?

איך להישאר אדם ערכי בעולם מורכב ומאתגר? מהי המשנה? ומהי הגמרא? ואיך נוצרה ספרות האגדה?

הכלי המדרשי - מחייה את התנ"ך

איך התאימו חז"ל את התנך לעולם המשתנה? מהו מדרש?  כיצד דרשו את התנ"ך? ומהי דרשה?

הסרטון המומלץ לתלמידים:

חז"ל: מנהיגים בראש טוב

מה מקור הפתגמים המוכרים לנו? מי היו חז"ל? מה הם כתבו? על מה הם התבססו? ואיך זה קשור אל החיים שלנו עכשיו, בימינו?

חדש! הסרטונים עצמם מלווים במערכי שיעור תואמים לשיחה, פעילות, משחק ולמידה לקראת הצפייה בסרטונים ובעקבותיהם – השיעורים הוכנו במסגרת מיזם משותף של משרד החינוך וקרן תל"י. 

את הסרטונים יש לשלב בהוראה בחודשים הראשונים כמבוא למסכת אבות (בפריסה הצענו את חודש חשוון) בציר: ארון הספרים היהודי.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון