מערך שנתי כיתה ד'

טבת (ינואר)

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי

ארון הספרים היהודי: פרקי אבות (4 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

חוסן חברתי, ערבות הדדית, אדם בחברה, ממדרש למעשה, שתיקה ודיבור, דרך ארץ קדמה לתורה

מה בתוכנית?

המשך לימוד משניות באופן אינטנסיבי

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה

מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי-ישראלי (3 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

ויהי ערב ויהי בוקר, יום, ערב, תודעת זמן משותפת, גבורה, התגברות התחדשות, אופטימיות, תקווה, אשמורת, צלם האדם, בריאה.

מה בתוכנית?

עיצוב הזמן בלוח השנה העברי: יממה, המשך

שירי עונות ישראליים -חורף

ראש חודש טבת

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון