מערך שנתי כיתה ו'

הערך המוביל: "מסורת וחידוש"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכתה ו' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
 1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה).
 2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).
 3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות.
 4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
 5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.

שימו לב שבשנה זו יש מספר מוקדי לימוד, שיש ביניהם זיקות ערכיות שונות, והתוכנית להלן (וביחידות המוצעות ללימוד באתר המקצוע) מותאמת אליהם:

 1. פרשת השבוע ומדרשה (היכרות עם מנהג הקריאה בתורה, חלוקה לפרשות השבוע, היכרות עם ספרות המדרש כפרשנות מתחדשת לפרשה ועוד) 
 2. כתיבה מונחית של דרשה אישית לפרשת השבוע (במהלך הרבעון השני של שנת הלימודים)
 3. עצמאות אישית (בת/בר מצווה) – משמעות, טקס, אחריות
 4. עצמאות לאומית – ערך העצמאות, היכרות עם ערכי מגילת העצמאות
 5. מועדים נבחרים בלוח השנה
חומרי למידה נוספים
 • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
 • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י - פירוט בסוף הפריסה.
 • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
 • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה. 

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ו' - לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה ה' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: פרשה ומדרשה

היכרות עם פרשת השבוע כטקסט מכונן ומשמעותי בסדר היום היהודי ועם דרכי פרשנותה המשתנות לאורך הדורות , ובמיוחד סביב טקס הבר/בת מצווה. הכרת הנוהג של קריאת פרשת השבוע והקניית כלים לקריאה והתמודדות אישית עם פרשיות השבוע של התלמידים.

בפריסת התוכנית על פי החודשים, מוצעות פרשות שבוע שונות בהקשרם על פי מועדי השנה.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: עצמאות אישית (בר/בת מצווה) ולאומית (מגילת העצמאות)

הכרת הטקסט המכונן של מגילת העצמאות. בירור ערכי העצמאות האישית והלאומית וביטוי אישי כחלק מחינוך לעצמאות לכל אורך השנה. 

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: שמחת תורה, חנוכה, פורים, פסח

ארבעה מועדים יילמדו בהרחבה סמוך לזמנם, בזיקה מובהקת (ערכית ואוריינית) לשני הצירים הקודמים, וכחלק בלתי נפרד ממהלכם. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

הערה: כאשר ראש השנה חל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" בנושא שמחת תורה ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון