מערך שנתי כיתה ה'

הערך המוביל: "זיקה לעם ולארץ"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכתה ה' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר המלווה.

 

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).  
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות.
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – פירוט בסוף הפריסה.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה. 

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ו' - לשנת הלימודים 

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: "תפילת האדם": סידור, פיוט ושירי תפילה מודרניים

סידור, פיוט ושירי תפילה מודרניים - במוקד תוכן זה נכיר את התפילה כהזדמנות לעסוק ברוחני ובנאצל בחיינו: לבחון את החיבור שלנו לכמיהותינו הפנימיות ולהוויה הסובבת אותנו. נבחן מה מקום התפילה, אם בכלל, בחיי האדם החילוני?

כמו כן, נכיר את סידור התפילה כטקסט תשתיתי ונשאל מה מסדר הסידור? מה הוא יכול להעניק לפרט ולקהילה?

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: עם וארצו, ישראל והתפוצות

נבחן את הזיקה בין האדם ל"תבנית נוף מולדתו". נכיר את סמלי הלאום המהווים מרכז לחברה הישראלית-ציונית. נתייחס לסמל המבטא נראטיב וערך המייצר תחושת המשכיות, ונדון בשאלות של זהות ושייכות לישראל ולעם היהודי בכלל.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: ראש השנה, צומות החורבן, שלושה רגלים, מועדים ממלכתיים

מועדים מרכזיים בלוח השנה יילמדו בהרחבה בסמוך למועדם ובזיקה אוריינית וערכית לצירים הקודמים. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

אודות תכני הלימוד בכיתה ו' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

הערה: כאשר ראש השנה חל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" בנושא חג הסוכות ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון