מערך שנתי כיתה ח'

הערך המוביל: "תיקון עולם"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתוכנית הלימודים לכתה ח' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות.
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – פירוט בסוף הפריסה.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש: בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ח' - לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה ח' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: מִשנה ויסודות המשפט העברי

פרקי המשנה בשנה זו (יחד עם ספרות משפטית מאוחרת) לקוחים ממסכתות הדנות באחריותו של היחיד כלפי החברה והזולת (בעיקר מסדרי נזיקין וזרעים) יחד עם נושאים העוסקים בעיצוב הזמן היהודי (בעיקר סדר מועד). לימוד מקבצים ורצפים - ולא משניות בודדות המנותקות מהקשרן- יאפשר הבנה מעמיקה יותר של הן של מהלך המחשבה, מאפייני השפה ודרכי הלימוד והשיח המשפטי של התַנאים במשנה, והן של הסוגיות הערכיות והמעשיות שסביבן נבנות קהילה וחברה מתוקנת. הלימוד ייצא מתוך המשנה, סגנונה ולשונה, אך יאיר סוגיות מקבילות וימשיג עקרונות משפטיים הנכונים גם לימינו. משניות נוספות – להלן במוקד של לוח השנה, בזיקה למועדים נוספים.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: חברת מופת
בזיקה ישירה לפרקי המשנה העוסקים בחוק ומשפט (הציר האורייני במשנה) יידונו שאלות הנוגעות לבנייתה של חברת המופת ותיקון החברה, באמצעות מקורות נוספים מכל מרחבי היצירה היהודית עד לציונות ולמדינת ישראל בימינו. המטרה היא להעלות לדיון את שאלת יחסיו של היחיד עם החברה, חובותיו וזכויותיו בתוכה, השאיפה לבניית חברת מופת ואחריותו של כל אדם לדמותה ולהנהגתה. יידונו שאלות כגון: סביב אילו ערכים נבנית הקהילה? מהו תפקידו של מנהיג בקהילה? מה אחריותו של כל יחיד לדמותה? דגש מיוחד יושם על שאלות אלו במחשבה הציונית מהרצל ועד בן גוריון, ז'בוטינסקי ומגילת העצמאות, ובשיח הישראלי העכשווי.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: סוכות, ט"ו בשבט, שבועות, ט"ו באב

ארבעה מועדים אלו יילמדו בהרחבה סמוך לזמנם, בזיקה מובהקת (ערכית ואוריינית) לשני הצירים הקודמים, וכחלק בלתי נפרד ממהלכם בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד. בנוסף, כמדי שנה, תהיה התייחסות חווייתית לשבת, לראשי חודשים עבריים ולמועדים נוספים בלוח השנה.

 

הערה: כאשר ראש השנה חל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" סביב חגי תשרי (ובכיתה ח' – במיוחד סוכות, כאמור), ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון