מערך שנתי כיתה ט'

הערך המוביל: "ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

התכנית שלהלן מתבססת על 2 ש"ש לאורך כל השנה ובזיקה ללוח השנה ולמהלכה. אם מוקצית בכיתתכם רק 1 ש"ש (או 2 ש"ש במחצית אחת בלבד), יש לערוך התאמות בתכנית. 

כמו כן, לקראת מועדים רצוי להקדיש ללימוד שעות נוספות (למשל בשיעורי חינוך ותחומי דעת קרובים).

התכנית משלבת שני חומרי לימוד עיקריים: ספר הלימוד "להיות אדם" וערכת גיליונות "יחסים". כמו כן משולבים שיעורים בנושא עמיות יהודית (כהרחבה של מעגלי היחסים) וכן שיעורים סביב מועדים אחדים בשנה, לפי תכנית הלימודים, ובזיקה לחומרי הלימוד העיקריים שצוינו לעיל.

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו:
 1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
 2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).  
 3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות. 
 4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד.
 5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.​​​​​
חומרי למידה נוספים
 • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
 • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י - פירוט בסוף הפריסה.
 • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
 • קישור לעמוד המרכז את חומרי הלימוד לכיתה ט' באתר המפמ"ר.​​​​
 • גיליונות 70 - עין לציון
 • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ט' -לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה ט' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: אגדות וספרות חז"ל סביב היחס לזולת

לימוד ודיון במערכות יחסים בחייו של אדם והשתקפותם באגדות חז"ל, בזיקה למקורות נוספים בספרות חז"ל (כגון מסכת אבות ומשנה בכלל, מדרש, תלמוד, וכן מקורות אחרים), תוך עלייה ברמת המיומנויות האורייניות ביצירות השונות, ובמיוחד בתחום של קריאת אגדה וניתוחה, ותוך התייחסות לסוגיות ערכיות, לדמויות מפתח בעולם החכמים, להיבטים לשוניים ולהקשרים של זמן ומקום. הנושא "יחסים" מהווה מעין חזרה וסיכום אינטגרטיבי של רבות מהתחנות שנלמדו לאורך שנות הלימוד הקודמות במוקד: "מעגלי חיים וחברה" (כגון: משפחה, חברים) ממקום בוגר יותר, בהדגשת מצבי בחירה של גיבורי האגדה כראי למצבי בחירה מגוונים בחיי התלמיד.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: ערכי חיים על פרשת דרכים

כיתה ט' כשנת סיום ומעבר הן בביה"ס והן בתחומים רבים בחיים מזמנת "פרשות דרכים" שונות בחיי התלמיד. במוקד זה נבחר העיסוק בערך החיים על רבדיו השונים (קדושת החיים, משמעות החיים, בריאת האדם בצלם) ובערך הבחירה הכרוך בו כבסיס לבניית זהותו האישית ולקביעת סולם הערכים וסדרי העדיפויות שלו. התלמידים ירכשו את המתודה של דיוני דילמה, וייחשפו לדילמות שונות והכרעות שונות סביב ערך החיים אל מול ערכים אחרים, וכן יכירו וידונו בתפיסות שונות בתחום האתיקה והמוסר במגוון מקורות, ובעיקר ספרות ההלכה והשו"ת וכן הגות פילוסופית יהודית וכללית. הכוונה היא לתת בידי התלמיד ידע וכלים לחשיבה מוסרית ולבחירה אישית ומושכלת במצבי חיים שונים.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: ראש השנה, עשרה בטבת וצומות החורבן, פסח, מחזור המועדים הממלכתיים (ניסן-אייר)

ארבעה מועדים אלו יילמדו בהרחבה סמוך לזמנם, בזיקה מובהקת (ערכית ואוריינית) לשני הצירים הקודמים, וכחלק בלתי נפרד ממהלכם. 

בנוסף, כמדי שנה, תהיה התייחסות חווייתית לשבת, לראשי חודשים עבריים ולמועדים נוספים בלוח השנה.

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון