כּוֹחַ הָרוּחַ

פרשנות הטקסט

מילים אלה נאמרו על ידי הנביא זכריה, שפעל בימי שיבת ציון לעידוד העולים ארצה ולבניין מחודש של בית המקדש. הן מבטאות את האמונה לפיה השגת החירות תלויה בעיקר בכוח הרוחני. המילים כוח וחיל אינן נרדפות. הכוח הוא מכשיר לעשות חיל, כלומר להצליח. בהקשר של יחידת הלימוד שלפנינו, מקבל הפסוק משנה תוקף. במשך עשרות שנים דוכאו יהודי ברית המועצות על ידי אנטישמיות מימסדית ועממית. אף על פי כן, לא חדלו ההגות והיצירה, ולא נעלמה הכמיהה לחירות. מעבר למסך הברזל, גברה הרוח היהודית, על הדיכוי הסובייטי ועל הברוטליות שלו, והפיחה חיים בגחלים הלוחשות.

כּוֹחַ הָרוּח

זכריה, ד', ו'

 

לֹא בְחַיִל באמצעות כוח צבאיוְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון