כּוֹחַ הָרוּחַ

נקודות לדיון ולהעמקה

  • המשטר הקומוניסטי עשה כל מאמץ להעלים את הרוח היהודית. נסו להבין מדוע נכשל בכך.
סמל הקומוניזם, הפטיש והמגל
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון