כּוֹחַ הָרוּחַ

דף עבודה לתלמיד/ה

 פעילות ראשונה: פענוח הפסוק בהקשרו

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

קיראו את דברי זכריה בפרק ד', פסוקים א'-ו' ובצעו את המשימות המבוססות עליו.

 

זכריה הוא 

מלאך
מלך
נביא
.

זכריה הוא

איש צבא
איש מדע
איש רוח
.

בהשראת פסוקים אלה אפשר לצייר

חנוכיה וענפי זית
מנורה וענפי זית
פמוטים וענפי זית
ולקבל את
דגל
סמל
המנון
 מדינת ישראל.

על המלאך אפשר לומר שהוא

מתפלא
מצטיין
מתווך
 בין שמיים לארץ ובין דבר ה' לדבר הנביא.

על פי הפסוקים העוצמה נמצאת בעיקר ב

רוח
קני המנורה
חילות הצבא
 .

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון