מהי המורשת התרבותית של חג החנוכה לימינו?

קושיה לחג החנוכה: מהי המורשת התרבותית של חג החנוכה לימינו?

ד"ר אילון אידלשטיין

חג החנוכה הינו חג אהוב בדרך כלל, בשל ההתכנסות החמה שהוא מאפשר סביב נרות החנוכייה, השירה ודברי המתיקה לרוב. הדלקת הנרות היא רגע משותף של ריכוז ותשומת לב ללהבת האש העוברת לה מנר אל נר. מיד לאחריה פורץ הציבור בשירת "מעוז צור" חגיגית. שירה שכדאי לשים לב לתוכנה, שהרי  היא מהללת את האל המושיע את ישראל ומייחלת לחנוכתו המחודשת של המזבח להקרבת קורבנות בבית המקדש כמו גם לבישולו העתידי של אויב עמנו "על האש" (1). פער זה בין חיוניותו הרבה של המזמור הידוע לבין סימני השאלה שיכולים לעורר בנו מילותיו, מאפשר לנו המחנכים לעצור לרגע, לבחון את עצמנו ולשאול: מהי למעשה המורשת התרבותית שאנו מנחילים בחג החנוכה?

המסורת שהנחילו לנו חז"ל באשר לחג מציבה במרכז את נס פך השמן:

חנוכיה
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון