אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם שִׁיעוּר

פתיחה

סופוקלס מחזאי יווניכבר אמר: לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם.

איך עזרה לזולת, מעשה טוב או תרומה מעצמנו, משרתים את האחר באותו אופן שהם משרתים אותנו?

ביחידת הלימוד שלפנינו נכיר את המשנה ממסכת פאה, פרק א' "אלו דברים שאין להם שיעור" ואת הערכים העולים ממנה. המשנה מונה שני סוגי מצוות: מצוות שאין להם מידה קבועה, ומצוות שעשייתן מיטיבה לאדם המקיים אותן בהווה וגם לעתיד לבוא.

ביחידת ההוראה שלפנינו:

  1. נכיר את מבנה המשנה, אוצר מילים ומושגי התוכן.
  2. נעסוק בערכים ובמצוות העולים מהמשנה: עזרה לזולת וערך הלימוד ובחשיבותם ליחיד ולחברה, למקבל ולנותן גם יחד.  
  3. נקיים דיון רלוונטי וחיבור בין המשנה לעולמם של התלמידים בעניין מעשים טובים וערך הלימוד.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון