מסע אל "ארון הספרים היהודי-ישראלי"

מסע אל :ארון הספרים היהודי- ישראל"

  סדרת סרטונים חדשים בתרבות יהודית-ישראלית

בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י

מוטיבים מארון הספרים היהודי שזורים בתולדות העם. "חלונות ארדון" (החלון המרכזי) בספריה הלאומית בירושלים, מאת האומן מרדכי ארדון, 1984. בתחתית היצירה משולבות אות ואבן: חומת ירושלים המתמזגת עם מגילת ישעיהו שנמצאה בקומראן.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון