מסע אל "ארון הספרים היהודי-ישראלי"

סדרת סרטונים חדשים ומקוריים בתחום תרבות יהודית-ישראלית, בהפקה משותפת של משרד החינוך וקרן תל"י, מזמינה אתכם לפתוח את ארון הספרים, ולדפדף בספרים העל-זמניים וסיפור הגדול שמבצבץ מתוכם.

הסרטונים הקצרים משמשים מבוא ידידותי, בהיר ומחויך לכם ולתלמידיכם לשם היכרות, שהיא פשוטה ומעמיקה כאחד, עם ציר הזמן של היצירה היהודית לדורותיה, במסע מרתק בן אלפי שנים, שהוא גם מסע בקִרבּנוּ ובתוֹכנוּ.

בין היתר יעלו בסרטונים אלו השאלות והנושאים הבאים:

  • מדוע לפי המסורת היהודית, נהוג בבר-מצווה דווקא מנהג הקריאה בתורה?
  • אילו תכונות דרושות למנהיג? ומי היו מנהיגי העבר בעם היהודי, ומה נוכל ללמוד מהם?
  • מה מְסַדֵַּר ה"סִידוּר", והאם הוא נוגע אליי?
  • כיצד אפשר לאזן בין פתיחות לעולם ובין שמירה על ייחודיות לאומיות ותרבותית?
  • מי קדם למי, ומי השפיע על מי? התנ"ך, סיפורי חז"ל, סידור התפילה, הרמב"ם, הרצל ובן-גוריון ו... אנחנו.

בסדרה כלולים שניים-עשר סרטונים:

  • שמונה מהם יוצרים את בסיס הסיפור ברצף כרונולוגי (פחות או יותר), ומתאימים למורים (ולתלמידים הבוגרים).
  • ארבעה מהם (המקבילים בתוכנם לארבעה מן הסרטונים הקודמים) מותאמים לתלמידים, ובעיקר בביה"ס היסודי.

הסרטונים בסדרה עומדים גם כל אחד לעצמו, אך יחד, הם מנסים לספק הצצה (מרפרפת בלבד כמובן) אל הסיפור השלם של "עם הספר". תוכלו להקרין סרטון מסוים בשיעור רלבנטי, בהתאם לנושאי הלימוד וליצירות המרכזיות על-פי תכנית הלימודים בכל שכבת גיל; ובעזרת רצף כל הסרטונים תוכלו גם – בעיקר בכיתות העל-יסודי – לתת מבט ממעוף הציפור על סיפור היצירה היהודית במלואה. הסרטונים יסייעו בידיכם לעשות קצת 'סדר בבלגן' של ציר הזמן, לספר בכיתה את סיפורם של הספרים ושל "עם הספר", ולגלות מחדש את הקשרים שבין הספרים העתיקים והחדשים ובינינו, כאן ועכשיו!  

(הערה: בהמשך תעלנה באתר זה יחידות לימוד שתסעיינה בידיכם בלמידה בעזרת הסרטים.)

צפייה ולמידה מעניינת ומשמעותית!

1. מבוא לארון הספרים היהודי – סרטון פתיחה

אז מה לי ולארון הספרים היהודי? מפת דרכים לפני היציאה למסע...

סרטון למורים

סרטון לתלמידים

2. המקרא: פרשת השבוע - שומרת אותנו ביחד

איך תרמה פרשת השבוע לעיצוב הסיפור המשותף של יהודים בכל העולם לאורך אלפי שנים, ואיך זה קשור לטקס הבר-מצווה ובת-מצווה? (כיתות ו'-ז')

סרטון למורים

סרטון לתלמידים

3.  חז"ל: מנהיגות של חכמה

כיצד הובילו חכמים את העולם היהודי אחרי תקופת המקרא, ובכך הצילו ושימרו אותו בהיסטוריה? (כיתות ג'-ד', ו'-ז')

סרטון למורים

סרטון לתלמידים

4. חז"ל: המדרש מחייה את התנ"ך

איך יצרו חז"ל את הכלי המדרשי ואת עולם בית המדרש ותרבות המחלוקת, והפכו את פסוקי התנ"ך לעל-זמניים? (כיתות ו', ז'-ט')

סרטון למורים

5. חז"ל: איך לחיות את החיים?

כיצד ביקשו חכמים לעצב נורמות חיים מוסריות במציאות חיים מורכבת ומשתנה? היכרות עם היצירות המרכזיות של חז"ל, ובעיקר פרקי אבות וספרות האגדה (כיתות ג'-ד', ז'-ט')

סרטון למורים

6. סידור – שירת הלב

מה לי ולסידור התפילה? מה הוא מְסַדֵַּר, וכיצד הוא השפיע על חיי יהודים בזמנים שמחים ובשעות קשות? (כיתות ה'-ו'-ז')

סרטון למורים

סרטון לתלמידים

7. ימי-הביניים: בין היסגרות להיפתחות

האם אפשר להיפתח אל העולם מבלי לאבד את הייחודיות? שאלה זו העסיקה רבות את חכמי ישראל במפגש עם דתות ותרבויות אחרות סביבה, והיא ממשיכה להעסיק אותנו עד היום. (כיתות ז'-ט')

סרטון למורים

8. ציונות – קצת לפני הרצל

"מדינת היהודים" שהפכה מסֵּפֶר למציאות: איך עזרו הספרים להחזיר את "עם הספר" לארצו, במפעלו הגדול של הרצל, וקצת לפניו ... (כיתות ה'-ו', ז'-ט')

סרטון למורים

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון