דְּרוֹר יִקְרָא

פתיחה

דרור הבית

מהי השבת עבורנו? במה היא שונה לעומת ימים אחרים בשבוע? ומה הקשר בינה ובין ציפור הדרור הקטנה המוכרת לכולנו?

הפיוט שלפנינו, הנקרא על שם שתי המלים הראשונות שלו "דְּרוֹר יִקְרָא", הוא מן הפיוטים לשבת המוּכָּרים והאהובים בציבור הרחב, כפי שאפשר ללמוד גם מן הלחנים והביצועים הרבים שלהם זכה במשך השנים בקהילות ועדות ישראל (כולל לחנים חדשים בימינו). הפיוט מדגיש עד כמה השבת מבטאת חופש וחירות (דרור) ברמה האישית (בית ראשון) והלאומית (בית שני) כאחד. ערך החופש בהקשר רחב מתבטא גם בחלק מן הביצועים. יצוין כי בפיוט המלא דרור יקרא ובמרבית ביצועיו יש ששה בתים, כאן הובאו השניים הראשונים מתוכם.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון