מה זאת אהבה?

פתיחה

אהבה

"מה זאת אהבה"? שואל אהוד מנור בשירו, "מה היא מבקשת"? אהבה היא מושג רגשי, אך גם סוציולוגי, חברתי. משמעותה וחשיבותה של האהבה משתנות מתקופה לתקופה ומתרבות לתרבות.

מה זאת אהבה? כיצד היא נוצרת ומתפתחת? מהי מערכת יחסים בריאה שמיטיבה איתנו? מה מקומם של גברים ומה מקומן של נשים במערכת יחסים כזו? איך מכירים? איך מתאהבים? למה שמים לב יותר ולמה פחות - לחיצוניות? לפנימיות? לשותפות? בשאלות אלו נעסוק ביחידת הלימוד שלפנינו.

היחידה עוסקת במנהג יהודי קדום של חגיגות ט"ו באב. בימינו התגלגל המנהג והפך ל"חג האהבה". בתחילה נתחקה אחר גלגוליו של החג ומקורותיו, ונבחן לשם מה נוצר יום זה ומה הקשר בכלל לאהבה. לאחר מכן נבין את הפרקטיקה שהייתה נהוגה כפי שהיא מתוארת במשנה, בה מחוללות הנשים בכרמים וכך מוצאות חתן. דרך כך נעסוק גם בשאלות על מקומן של נשים בחברה ובמערכת זוגית.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון