בעולם היהודי

העולם היהודי

ספריה
אייקון יחידות לימוד
אייקון פייסבוק

חזון המחנכים לעמיות יהודית

לקדם מודעות לכלל- ישראל ולטפח אוריינות יהודית

 

באמצעות:

דילמות מוסריות, מרחב שיח ייעודי, מקורות מכונני זהות וקשרים משמעותיים בעולם היהודי.

אנו מזמינים אתכם להשתמש בחומרים המופיעים במרחב זה, להצטרף אל הפורום המלווה בפייסבוק ולהתבונן בנושא עמיות מבעד לשלושה חלונות: עם ועולם, עם וארצו, עם ואמתחתו.

העולם היהודי
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון