המניח את הכד

פתיחה

המניח את הכד ברשות הרבים כד המונח על גדר הפונה ברשות הרבים - מי אחראי לנזק שיגרם בעקבותיו? צילום: Michal Lizuch

האם הייתם עדים פעם לתאונת דרכים קלה? האם ראיתם את שני בעלי הרכב יוצאים וצועקים זה על זה? - "מי נתן לך רישיון?", "אין לך עיניים?" - על מה הם בעצם רבים? מה הויכוח ביניהם?

אנשים שנפגעים באופן מפתיע ברחוב מחפשים את האחראים למחדל. זו יכולה להיות מכונית שנתקעת בהם מאחור, או בור ביוב שהעירייה השאירה פתוח ומישהו מעד לתוכו. 

העיסוק בשאלה "על מי האחריות", מי אחראי לכאב או לנזק שנגרם  - היא שאלה שהתעסקו בה מאז ומעולם. מדוע? משום שעל מנת שנוכל לחיות כאן יחד כחברה אנחנו חייבים לקחת אחריות. אחריות על המעשים שלנו, על החפצים שלנו ועל ההתנהלות שלנו. במיוחד כאשר אנו מסתובבים במרחב הציבורי, בחברת אנשים נוספים שעלולים להפגע. 

ביחידת הלימוד שלפנינו נעסוק בשאלת האחריות של האדם והפיצוי שעליו לשלם כאשר הוא מתרשל באחריות זו. 

נדגים מקרים שונים בהם ישנו מפגע כלשהו ברשות הרבים ונחשוב על מי מוטלת האחריות למפגע או לנזק.

נברר את העקרונות המרכזיים של המשנה באשר לאחריות, ונשוחח על ההבדל בין אחריות לאשמה וכן על האחריות שלנו למרחב ציבורי בטוח ונקי ממפגעים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון