וְאֵיךְ מוֹצְאִים אֶת הַהֶבְדֵּל שֶׁבֵּין לָקַחַת וּלְקַבֵּל?

פתיחה

ילדים ממתינים בתור לקבלת מזון

אלו תחושות ומחשבות התמונה מעוררת אצלכם? האם התמונה משקפת את מציאות חיינו? (לחיצה על התמונה, תפתח אותה בעמוד נפרד)

צדקה היא עזרה וולונטארית (מתוך רצון ובחירה אישית) לנזקקים, בדרך כלל מדובר בעזרה חומרית. את הצדקה אנו מכירים ממגוון דתות ותרבויות, והיא מונעת בדרך כלל מתוך מניעים של אמפתיה, חמלה ואכפתיות המתעוררים באדם כלפי צערו של הזולת, או מסיבות דתיות וחברתיות, שלפיהן האדם מצווה ומחויב לדאוג לזולתו.

בתורה אנו מוצאים התייחסויות רבות למתן צדקה ולפתיחת היד לעני. דוגמא מרכזית מצויה בציווי בתורה: "כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ (לעני) וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ (תיתן לו) דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ." (ספר דברים ט"ו, 8)

כפי שנראה במקור שלפנינו, מן המִשׁנָה במסכת פֵּאָה, חז"ל תיקנו מספר תקנות המסדירות מצווה זו באופן ציבורי, וקובעות, למשל: כיצד אוספים את הצדקה?, וכיצד מחלקים אותה?; מי נחשב עני הזכאי לקבל סיוע מן הציבור?; ומה בדיוק כלול בצדקה זו?.

כפי שניתן לראות לכל אורך המשנה, חכמינו אינם דנים בבעיית העוני באופן כללי ותיאורטי, אלא מגלים התמצאות, הבנה ורגישות רבה למצבם של העניים, ואף יורדים לפרטי הפרטים של הנושא, עד לרמת כמות המזון המדויקת שיש להבטיח לעני מדי יום.

היחידה שלפנינו עוסקת בסוגיות שמעוררות המשניות שלפנינו ממסכת פֵּאָה. בעקבותיה ובעקבות מקורות נוספים, נעסוק בשאלות: מיהו עני? מהו "קו העוני"? כיצד נראים חיים בעוני? האם עוני הוא רק מחסור בכסף, או שיש לו מאפיינים נוספים? איך עושים צדק עם העני, וכיצד נותנים צדקה? מהי העזרה (מבחינת טיבה והיקפה) שיש להעניק לאדם הנזקק?

מטרות היחידה:

  1. לברר מיהו עני מבחינה פורמאלית ומבחינה נפשית-רגשית? (במשׁנָה ובימינו)
  2. להבין מהי אחריות הקהילה ביחס לנזקק, וגם – מהי אחריותו של הנזקק לקהילה? (במשׁנָה ובימינו)
  3. להעמיק את תחושת האמפטיה והאחריות שלנו לנזקקים בחברה ולחדד את חשיבות ערך הנתינה.
  4. לפתח אצל התלמידים חשיבה ביקורתית ואקטיביסטית ביחס לסוגיות של עוני וצדק חברתי.
  5. טיפוח היכולת של התלמידים לנתח משנה (מבחינת המבנה, הלשון, מושגים והבנה רעיונית) באמצעות שימוש בכלים אורייניים.
  6. לגלות את הרלוונטית של העיסוק במשנה לחייהם ולעולמם של התלמידים.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון