"בִּשְבִילִי נִבְרָא הָעוֹלָם"?

פתיחה

משפט

הגענו אל הפרק האחרון בספר הלימוד "להיות אדם", אלא שפרק זה עצמו יכול לשמש מעין חטיבת לימוד בפני עצמה, הן בהיקפה והן בחשיבותה, בבחינת "תלמוד שמביא לידי מעשה" (תרתי משמע). במרכז יחידת הלימוד אגדה תלמודית וקטע קצר מן הדיון התלמודי שאחריה, המדגימים יחד טעימה קטנה של סוגיה תלמודית. 

כיצד ינהג שופט שגילה ברגע המשפט כי הוא עצמו חוטא בעוון שבגללו עומד אדם אחר לפניו לדין? מה היה החטא הזה, ומדוע הרשה לעצמו השופט מלכתחילה לנהוג כך? על כך בסיפור ובדיון שבמרכז היחידה. מתוך כך יעלו שאלות יסוד על חירות אישית ואחריות חברתית, על יחסים שבין היחיד לציבור ברשות הרבים, על חובת תוכחה, על מנהיגות ועוד. 

יחידת לימוד זו באתר מתייחסת לחלקו הראשון של הפרק בספר הלימוד. 

במהלך היחידה שלפניכם:

  • נלמד את סוגיית התלמוד על ר' ינאי והאילן ברשות הרבים (וסיפור תלמודי אחר – המסקל אבנים לרשות הרבים).
  • נברר את משמעות האחריות כערך וכתכונת אופי וכן ביטויים שונים שלה בחיינו ובחברה היום.
  • נעיין במקורות נוספים המסייעים בהבנה ובהעלאת 
  • נתנסה בדרכים חווייתיות ומשחקיות אחדות להמחשת האחריות.
  • נציע עבודה בחברותא לחקר בשאלות של אחריות הרלבנטיות סביבנו.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון