מכתבים במנהרת הזמן: מדריך למורה

דמיינו שאתם הולכים בתוך מנהרת זמן. לאורך המנהרה פזורות תיבות הדואר של אנשים חשובים שהשפיעו על ההיסטוריה היהודית-ישראלית. אתם פותחים את התיבות של האנשים שהכי מעניינים אתכם, ובוחרים לקרוא את המכתב המסקרן ביותר בעיניכם בכל תיבה שפתחתם. 

עד כאן בדמיון... ומה במציאות?  

דמויות מופת לאורך ההיסטוריה כתבו וקיבלו מכתבים שחלקם מעניינים מאוד. למשל מכתבים שאפשר ללמוד מהם על הקשיים שהיו לדמות, על המשאלות שלה, על התרומה שלה לחברה וכמובן על התקופה שבה היא חיה. אבל לצד מכתבים שנשתמרו עד ימינו, חלק מהמכתבים לא שרדו לאורך השנים. 

במשימה הזאת נפתח בקריאה של מכתב אמיתי שנכתב על ידי הרמב"ם לפני יותר מ-800 שנה (!), ונבחן מה אפשר ללמוד על דמות מופת דרך מכתביה. 

לאחר מכן, כל תלמיד בכיתה יבחר דמות שמעניינת אותו ושתרומתה חשובה בעיניו, "יצלול" בדמיונו אל תוך ראשה וינסה לחשוב למי הדמות הייתה רוצה לכתוב ומה היא הייתה רוצה לכתוב. 

באופן זה כל תלמיד (או זוג תלמידים) יכתוב מכתב בשמה של הדמות שבחר. בסוף המשימה תיצרו מנהרת זמן משלכם ובה יהיו המכתבים של הדמויות שאתם וחבריכם בחרתם.

רקע

אחד ממוקדי התוכן של תוכנית הלימודים לכיתה ז' בתרבות יהודית-ישראלית הוא הסיפורים האישיים של דמויות מופת מעוררות השראה. ההיבט האורייני של התוכנית כולל לימוד כתבים אישיים: יומנים, מכתבים וכדומה. משימה זו מתמקדת בהערכת המיומנויות שרכשו התלמידים במהלך השנה באמצעות הלימוד על דמויות מופת. הדגש המרכזי יושם על מיומנויות הקשורות לניתוח מכתבים היסטוריים ולכתיבת מכתבים הכוללים מידע היסטורי.

נקודת המוצא של המשימה היא מכתב אישי אותנטי שכתב הרמב"ם, המתאר את סדר יומו כרופא וכמנהיג. בחלקה המרכזי של המשימה יכתבו התלמידים מכתב דמיוני בשמה של דמות אחרת שעליה למדו במהלך השנה. המשימה תעריך את הידע שנרכש על שתי הדמויות – הרמב"ם והדמות הנוספת – ואת מיומנויות החקר והיישום הגלומות בכתיבת המכתב הדמיוני. המשימה נועדה להתבצע מאמצע שנת הלימודים ואילך, אך אנו ממליצים להחליט כבר בראשית השנה על ביצועה ובהתאם לכך לתכנן את התהליך הלימודי, וכך תובטח התאמה בין הלמידה ובין המשימה וההערכה שבסופה.

רציונל

יעדי המשימה

1. התלמידים ינתחו מכתב של דמות היסטורית שעליה למדו במהלך השנה – הרמב"ם.
2. התלמידים יישמו את הידע שרכשו על אודות סוגת המכתבים כמקור היסטורי ותרבותי.
3. התלמידים יחקרו על דמות מופת נוספת באמצעות כתיבת מכתב דמיוני בשמה.

מיומנויות שיוערכו במשימה (בהתאמה ליעדים)

1. מיומנויות טקסטואליות - הבנה מילולית של עברית במשלב מתקופה אחרת; ניתוח מבני ותוכני של מכתב.
2. הבנת הרובד הגלוי והרובד הסמוי – הבנה מילולית של עברית במשלב מתקופה אחרת; ניתוח מבני ותוכני של מכתב.
3. מיומנויות אינטר-טקסטואליות, חקר ויישום - איתור פרטי מידע על דמויות מופת בתרבות היהודית-ישראלית בעזרת ספר הלימוד ומידע מקוון במרשתת.
4. הבעה ומשמעות – כתיבת טקסט משמעותי התואם בשפתו, בסגנונו ובתוכנו את הדמות שבשמה הוא נכתב.

ידע קודם נדרש

1. היכרות עם דמותו של הרמב"ם ועם דמויות נוספות הכלולות בתוכנית הלימודים.
2. היכרות עם סוגות המכתבים והיומנים האישיים, באמצעות טקסטים הכלולים בתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית ובספרי הלימוד.

ביצוע המשימה

1. עבודה בסביבה דיגיטלית באתר תרבות יהודית-ישראלית.
2. אפשר לעבוד לבד או בזוגות.
אפשר לבצע חלק מהמשימה באופן קבוצתי בכיתה.

התוצרים המצופים
 • ניתוח מכתבו של הרמב"ם.
 • מכתב דמיוני שנכתב בשם דמות המופת.
חומרי עזר
שלבי העבודה
 1. קריאת מכתבו של הרמב"ם לשמואל אבן-תיבון, וניתוח המכתב (שלב א).

שליחת המשימה למורה >>

 • הערכת שלב א
 1. בחירת דמות, בעזרת ספר הלימוד ו"גלריית הדמויות" שבמשימה, שבשמה יכתבו התלמידים מכתב דמיוני (שלב ב1).

​​​​מתן אישור עקרוני לבחירת הדמות 

 1. תחקיר על הדמות הנבחרת בעזרת כלי העזר שבמשימה (שלב ב2). 

שליחת המשימה למורה >>

 • הערכת השלבים ב1 + ב2
 1. התארגנות לכתיבה (שלב ג1) 

שליחת המשימה למורה >>

 • הערכת שלב ג1
 1. כתיבת מכתב בשמה של הדמות, המתבסס על עובדות ועל אירועים אמיתיים בחיי הדמות תוך הארת החיים האישיים והציבוריים של הדמות באור חדש (שלב ג2).

שליחת המשימה למורה >>

 • הערכת שלב ג2
 1. רפלקציה על המשימה (שלב ד). 

שליחת המשימה למורה >>

 • הערכת שלב ד

 

לוח זמנים והיערכות המורה לקראת המשימה

המשימה מתאימה לביצוע במחצית השנייה של שנת הלימודים, לאחר שהכיתה למדה כבר על הרמב"ם ועל חמש דמויות מופת נוספות לפחות.

המשימה מתוכננת כך שביצועה יתפרס על פני כמה שבועות, כדי לאפשר משוב, הפנמה וכתיבה לאחר שיקול דעת.

לוח זמנים מוצע (בהנחה שבכל שבוע המקצוע נלמד 1–3 שעות):

 • שבוע 1: חשיפה קצרה של המשימה בכיתה והפניית התלמידים לביצוע המטלות בפתיחה על סוגת המכתבים ולביצוע שלב א –  ניתוח מכתב הרמב"ם – בבית או בכיתה; הערכת שלב א.
 • שבוע 2: ביצוע שלב ב1 - בחירת הדמות ומתן אישור לבחירה וביצוע שלב ב2 - תחקיר על הדמות הנבחרת.

הערכת שלבים ב1 + ב2  

 • שבוע 3: ביצוע שלב ג1 – ההתארגנות לכתיבה 

הערכת שלב ג1

 • שבוע 4: ביצוע שלב ג2 – כתיבת המכתב והערכת שלב ג2. ביצוע שלב ד - והרפלקציה (האישית) והערכת שלב ד.

לאחר מכן: איגוד המכתבים שכתבו התלמידים והכנת ספר או תערוכה.

 

על המורה לוודא מראש את קיום התנאים האלה לקראת ביצוע המשימה:

 • הכיתה למדה על הרמב"ם באופן מעמיק.
 • הכיתה למדה על חמש דמויות מופת אחרות לפחות.
 • הכיתה התנסתה בקריאה של קטעים מיוֹמנים וממכתבים.

על המורה לתכנן ולקבוע מראש:

 • האם המשימה תיעשה בזוגות או שכל אחד יעבוד לבד?
 • האם חלקה השני של המשימה (בחירת הדמות) ייעשה באופן פרטני באתר או במליאה בכיתה באופן משותף?
 • אילו דמויות יעמדו לבחירת התלמידים (רק דמויות שנלמד עליהן, דמויות המופיעות בספר הלימוד, כל הדמויות הנזכרות בתוכנית הלימודים או מבחר רחב יותר של דמויות שיוצע על ידי המורה או על ידי התלמידים)?
 • מה יהיה התוצר הסופי הכיתתי וכיצד הוא יוצג?
 • מה יהיה לוח זמנים לביצוע המשימה וההערכה?
חשיפת התלמידים למשימה

מומלץ להציג את העבודה כמשימת הערכה לסיכום הלמידה. הדגישו מראש את רעיון מנהרת הזמן ואת התוצר הכיתתי – ספר דיגיטלי או קשיח, תערוכה וכדומה – כדי להלהיב את התלמידים ולהצית את דמיונם. אם לוח הזמנים מאפשר זאת, אפשר לחשוב על הרחבות נוספות של החלק הכיתתי של המשימה (שלא יוערך כחלק מן המשימה), כדי להוסיף עניין, הנאה והנעה. אף שהמשימה מבוצעת באתר, יש לעבור עם התלמידים מראש על שלבי המשימה.

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון