ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה): מדריך למורה
שלב ה: רפלקציה

שלב ה: רפלקציה

עד עכשיו עבדתם כקבוצה. את החלק האחרון של המשימה יבצע כל אחד מכם בנפרד וישלח למורה מ"שם המשתמש" האישי שלו.

החלק הזה יתבצע רק אחרי ביצוע הפעולה וההצגה שלה בכיתה.

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

כתבו בבקשה מה אתם מרגישים בנוגע למשימה.

בחרו שלושה משפטים מהרשימה שלפניכם והשלימו:

כל הכבוד לכל התלמידים שהציעו וביצעו פעולות למען עצמם ולמען החברה. 

סיימתם? שלחו את הדף למורה.

השלב הזה ייערך באופן אישי אחרי ביצוע המשימה. התלמידים יכתבו מה הם מרגישים בעקבות המשימה וישלחו למורה. 

שלב זה חשוב, ומומלץ שלא לוותר עליו. הרפלקציה מאפשרת חיבור רגשי של התלמידים לערכים. הרפלקציה נבנתה כהשלמה של משפטים, כדי לסייע לתלמידים לחשוב ולהתנסח. אפשר לערוך גם רפלקציה כיתתית ולתת בה הזדמנות להשמעת התייחסויות חופשיות.

הערכה

ההערכה על הרפלקציה תתייחס למידת הרצינות שהתלמיד הפגין בתשובתו, ולא לתוכן הספציפי של התשובה.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון