מערכת השידורים הלאומית

מערכת שידורים לאומית

שידורי חודש מאי - יסודי

  • השידורים יתקיימו בימי ראשון, בין השעות: 14:00 – 15:00 

תאריך

כיתות ג-ד'

כיתות ה'

כיתות ו'

2.5, כ' באייר

ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו - בזיקה ליום ירושלים

ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו- בזיקה ליום ירושלים

9.5, כ"ז באייר 

 

שבועות ומגילת רות - לחג השבועות

23.5, י"ב בסיון

מעמד הר סיני - בתורה ובמדרש

30.5, י"ט בסיון

מיהו חבר טוב? - מהי חברות ואיזה חבר אני?

כל ישראל ערבים זה בזה - ערבות הדדית

שידורי חודש יוני- יסודי

  • השידורים יתקיימו בימי ראשון, בין השעות: 14:00 – 15:00 

תאריך

כיתות ג'

כיתות ד'

13.6, ג' בתמוז

השבת - השבת וערכיה

על שלושה דברים העולם עומד  – פרקי אבות לסיכום שנה

20.6, י' בתמוז

להתקרב או להתרחק -פרקי אבות לסיכום שנה

27.6, צום י"ז בתמוז

מיהו חבר טוב - מהי חברות ואיזה חבר אני?

תאריך

כיתות ה'

כיתות ו'

6.6, כ"ו בסיון

שבת - השבת וערכיה

שבת - השבת וערכיה

13.6, ג' בתמוז

התקווה מחוברים להמנון - המנון המדינה

20.6, י' בתמוז

בין אחדות לאחידות פרשת ניצבים

 -ערכים לסיכום השנה

27.6, צום י"ז בתמוז

על שלושה דברים העולם עומד 

ערכים לסיכום שנה, תמר ישראלי

חטיבת ביניים

השידורים יתקיימו בימי שני לפי הפירוט הבא: 

  • לשכבת ז' בין השעות 12.00-13.00 17.00-18.00
  • לשכבת ח' בין השעות 10.00-11.00 15.00-16.00
  • לשכבת ט' בין השעות 11.00-12.00 16.00-17.00

שידורי חודש מאי - יוני:

3.5, כ"א באיירירושלים כהזדמנות אברהם אייזן - יום הרצל בזיקה ליום ירושלים

10.5, כ"ח באייר: תיקון ליל שבועות - חג שבועות

17.5, ו' באיירמגילה של חסד – חג שבועות 

24.5, י"ג בסיון: ירושלים – עיר שחוברה לה יחדיו 

31.5, כ' בסיון: נוגעים בשבת - השבת וערכיה

 

7.6, כ"ז בסיון: מחפשים חברת מופת

14.6, ד' בתמוז: מהי חברות?

21.6, י"א בתמוז: אהבה התלויה בדבר ושאינה תלויה בדבר

לרשותכם דף מרכז של השידורים הלאומים שהופקו במקצוע.

את המצגות לשיעורים המצולמים תוכלו למצוא במאגר ההקלטות, בפורטל לעובדי ההוראה, במרחב הפדגוגי.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון