מערכת השידורים הלאומית

מערכת שידורים לאומית

שידורי חודש מאי - יסודי

  • השידורים יתקיימו בימי ראשון, בין השעות: 14:00 – 15:00 

תאריך

כיתות ג-ד'

כיתות ה'

כיתות ו'

2.5, כ' באייר

ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו - בזיקה ליום ירושלים

ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו- בזיקה ליום ירושלים

9.5, כ"ז באייר 

 

שבועות ומגילת רות - לחג השבועות

23.5, י"ב בסיון

מעמד הר סיני - בתורה ובמדרש

30.5, י"ט בסיון

מיהו חבר טוב? - מהי חברות ואיזה חבר אני?

כל ישראל ערבים זה בזה - ערבות הדדית

שידורי חודש יוני- יסודי

  • השידורים יתקיימו בימי ראשון, בין השעות: 14:00 – 15:00 

תאריך

כיתות ג'

כיתות ד'

13.6, ג' בתמוז

השבת - השבת וערכיה

על שלושה דברים העולם עומד  – פרקי אבות לסיכום שנה

20.6, י' בתמוז

להתקרב או להתרחק -פרקי אבות לסיכום שנה

27.6, צום י"ז בתמוז

מיהו חבר טוב - מהי חברות ואיזה חבר אני?

תאריך

כיתות ה'

כיתות ו'

6.6, כ"ו בסיון

שבת - השבת וערכיה

שבת - השבת וערכיה

13.6, ג' בתמוז

התקווה מחוברים להמנון - המנון המדינה

20.6, י' בתמוז

בין אחדות לאחידות פרשת ניצבים

 -ערכים לסיכום השנה

27.6, צום י"ז בתמוז

על שלושה דברים העולם עומד 

ערכים לסיכום שנה, תמר ישראלי

חטיבת ביניים

השידורים יתקיימו בימי שני לפי הפירוט הבא: 

  • לשכבת ז' בין השעות 12.00-13.00 17.00-18.00
  • לשכבת ח' בין השעות 10.00-11.00 15.00-16.00
  • לשכבת ט' בין השעות 11.00-12.00 16.00-17.00

שידורי חודש מאי - יוני:

3.5, כ"א באיירירושלים כהזדמנות אברהם אייזן - יום הרצל בזיקה ליום ירושלים

10.5, כ"ח באייר: תיקון ליל שבועות - חג שבועות

17.5, ו' באיירמגילה של חסד – חג שבועות 

24.5, י"ג בסיון: ירושלים – עיר שחוברה לה יחדיו 

31.5, כ' בסיון: נוגעים בשבת - השבת וערכיה

 

7.6, כ"ז בסיון: מחפשים חברת מופת

14.6, ד' בתמוז: מהי חברות?

21.6, י"א בתמוז: אהבה התלויה בדבר ושאינה תלויה בדבר

לרשותכם דף מרכז של השידורים הלאומים שהופקו במקצוע.

את המצגות לשיעורים המצולמים תוכלו למצוא במאגר ההקלטות, בפורטל לעובדי ההוראה, במרחב הפדגוגי.

כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון