ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה): שלבים א-ב

תלמידים יקרים,

במהלך השנה למדתם משניות מעניינות ממסכת אבות. מצאתם בהן ערכים, מסרים ועצות לבחירה בדרך התנהגות טובה ומוסרית.

למדתם גם על הקשר של המשנה לחיים שלנו היום בעולם המודרני.  

במשימה הזאת תהיה לכם הזדמנות לעשות פעולה שקשורה לערכים ולמסרים במשנה אחת שלמדתם. פעולה כזו שתעזור לכם ולחבריכם. פעולה שבה הלימוד הופך למעשה. הפעולה יכולה להיות אישית, כלומר נוגעת אליכם, או קהילתית, כלומר נוגעת לחברה. אתם תציגו את הפעולה שבצעתם ותספרו על החוויות שלכם לחבריכם לכיתה ובבית הספר ואם תרצו, גם לאנשי הקהילה שלכם.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון