חיים את מגילת העצמאות: מדריך למורה

תלמידים יקרים,

בשנה הזאת, שבה אתם עוסקים בנושא ההתבגרות והעצמאות במעגל האישי ובמעגל הלאומי, מוגשת לכם משימה שמשלבת את שני המעגלים האלה גם יחד.
תחילה תערכו חזרה על התכנים ועל הערכים שבמגילת העצמאות, לאחר מכן תבחרו דמות בת-זמננו המגשימה בדרכה את העקרונות ואת הערכים שלמדתם במגילת העצמאות ותראיינו אותה. את המידע ואת החוויות מהריאיון תציגו בכיתה. לבסוף, תכתבו לדמות המרואיינת מכתב תודה אישי.

מורות ומורים יקרים,

מגילת העצמאות נלמדת כחלק ממוקד התוכן השני לשכבת ו': מעגלי חיים וחברה. במוקד תוכן זה התלמידים לומדים ובוחנים מושגים וערכים של עצמאות ואחריות ברמה האישית (בר מצווה ובת מצווה) וברמה הלאומית דרך ביטויים במגילת העצמאות. 

מגילת העצמאות היא טקסט המתווה ערכים וחזון וחשיבותו היא לדורות. ערכיה ועקרונותיה היהודיים והדמוקרטיים של המגילה נבחנים לאורך השנים במציאות הישראלית. 

משימה זו מזמינה את התלמידים לחפש בחברה בת-ימינו דמות המגשימה בדרכה את הערכים והעקרונות הנמצאים במגילה, ולבחון באמצעות ריאיון אישי כיצד הערכים והעקרונות הללו באים לידי ביטוי הלכה למעשה בסיפור חייה של הדמות, מבחן החזון במציאות. 

השימוש בריאיון ככלי מחקרי מטפח אצל התלמידים תחושת מסוגלות, כישורים לעבודת צוות, יכולת הקשבה וכישורי שיח, גישה המשלבת פלורליזם וסובלנות לגווניה התרבותיים השונים של החברה הישראלית.

יעדי המשימה
 1. התלמידים יערכו חזרה על תוכן המגילה ועל הערכים והעקרונות שבה, באמצעות שלוש מטלות, כשלב מקדים לביצוע המשימה.
 2. התלמידים יאתרו דמות בת-זמננו בסביבתם, שלדעתם מגשימה את העקרונות ואת הערכים שבמגילת העצמאות. 
 3. התלמידים יחברו שאלות לריאיון עם הדמות, המתמקדות בקשר שבין הדמות למגילת העצמאות.
 4. התלמידים יערכו את הריאיון ויתעדו אותו. 
 5. התלמידים יכינו דף בית מדרשי לסיכום המידע והחוויות מהריאיון, בדגש על הסבר הקשר בין הדמות למגילת העצמאות. 
 6. התלמידים יציגו לפני הכיתה את הדף הבית מדרשי.
 7. התלמידים יכתבו מכתב תודה לדמות שראיינו, ובאמצעותו ישקפו את חוויותיהם ואת התובנות שלהם מהמשימה (רפלקציה).
מיומנויות שיוערכו במשימה (בהתאם ליעדים)
 1. מיומנויות טקסטואליות – הבנת הרובד הגלוי והרובד הסמוי במגילת העצמאות, חילוץ ערכים ממגילת העצמאות ומתיאור חיי הדמות כפי שתועד בריאיון. 
 2. מיומנויות אינטר-טקסטואליות – זיהוי הזיקה בין טקסטים כתובים (מגילת העצמאות, מקורות מידע על הדמות) לטקסטים דבורים (מקורות מידע על הדמות, דברי הדמות בריאיון).
 3. מיומנויות מטה-טקסטואליות – משמעות ורלוונטיות: קישור משמעות של יצירה – מגילת העצמאות – אל עולם התלמיד. 
 4. מיומנויות כלליות – הבעה בעל פה ובכתב והתבוננות רפלקטיבית.
ידע קודם נדרש
 1. הבנה של מגילת העצמאות על כל חלקיה. 
 2. הכרת מושגי יסוד במגילת העצמאות, הכרת הרצף ההיסטורי והאירועים בהיסטוריה היהודית הנזכרים במגילה. 
 3. הכרה והבנה של הערכים והעקרונות שבמגילה, וביטויים שלהם במציאות הישראלית המודרנית.
 4. התנסות בניסוח שאלות ובעריכת ריאיון. 
 5. התנסות בהכנת דף בית מדרשי.
ביצוע המשימה
 • העבודה מתבצעת בסביבה דיגיטלית באתר תרבות יהודית-ישראלית.
 • העבודה בזוגות או בשלשות.
 • המשימה נחלקת לשלוש הגשות.
התוצרים המצופים
 • שאלות לריאיון המתאימות לדמות ועוסקות בשלושה נושאים מרכזיים ממגילת העצמאות.
 • ביצוע הריאיון ותיעודו.
 • דף בית מדרשי לסיכום המידע והחוויות מהריאיון, והצגתו בכיתה. 
 • רפלקציה אישית - מכתב תודה לדמות המרואיינת המשקף חוויות ותובנות מהמשימה.
חומרי עזר לתלמידים ולמורה
 • משימה אינטראקטיבית באתר "תרבות יהודית-ישראלית" (להקצאה לתלמיד). 
 • יחידת הוראה באתר תרבות יהודית-ישראלית: "אנו מכריזים בזאת..." (דף מספר 8 במדריך למורה מפנה אל חומרים נוספים במרשתת, כולל פעילויות באתר "גלים" בנושא מגילת העצמאות).
 • "מגילת העצמאות ואני" – חוברת לימוד המפגישה את התלמידים עם סיפור אירוע ההכרזה ועם יסודותיה של מגילת העצמאות.
 • מחוון.
 • דף בית מדרשי לריכוז המידע והחוויות מהריאיון (מופיע כקישור בתוך המשימה).
 • מסמך מילות שאלה ומילות ההוראה (מופיע כקישור בתוך המשימה).
חומרי עזר נוספים למורה

פדגוגיה

סרטונים במרשתת 

קישורים לכתבות המעוררות שיח על ערכי המגילה בימינו

יחידות לימוד רלוונטיות באתר תרבות יהודית - ישראלית

שלבי העבודה
 1. חזרה על התכנים ועל הערכים שבמגילת העצמאות, ללא הערכה.
 2. הכנה לריאיון: איתור דמות וכתיבת שאלות, הערכה על פי המחוון.  
 3. עריכת הריאיון ותיעודו, ללא הערכה.
 4. קישור בין הדמות למגילת העצמאות בדף בית מדרשי, והצגת הריאיון בכיתה, הערכה על פי המחוון. 
 5. כתיבת מכתב תודה לדמות על הריאיון (רפלקציה), הערכה על פי המחוון.
לוח זמנים והיערכות המורה לקראת העברת המשימה

המשימה מתאימה לביצוע לאחר כמה שיעורים שבהם התלמידים למדו על הרקע ועל האירועים ההיסטוריים שהובילו לכתיבת המגילה, קראו והבינו את תכניה ואת עקרונותיה ודנו בערכיה כפי שהם באים לידי ביטוי במציאות הישראלית בימינו. 
הצעה ללוח זמנים: 

שלב מכין: חשיפת המשימה ותרגול קצר בכיתה של מיומנות הריאיון – שיעור אחד.

שלבים א + ב: חזרה על התכנים ועל הערכים שבמגילת העצמאות והכנה לריאיון – שני שיעורים וזמן נוסף בבית (להחלטת המורה כיצד לחלק את הזמן בין הכיתה לבין הבית בשלבים אלה). 

יש להשאיר זמן נוסף למתן הערכה לשלב ב על פי המחוון לפני הקצאת השלב הבא.
שלבים ג + ד: עריכת הריאיון ותיעודו + הצגת החוויות מהריאיון בכיתה, כולל זמן לחשיפת התלמידים לדף הבית מדרשי וזמן למשוב אחרי הכנת הדף ולפני ההצגה בכיתה – כשבועיים עד שלושה.
יש להשאיר זמן נוסף למתן הערכה לשלב ד על פי המחוון לפני הקצאת השלב הבא.
שלב ה: כתיבת מכתב תודה לדמות על הריאיון – אפשר כמטלת בית.
יש להשאיר זמן נוסף למתן הערכה לשלב ה על פי המחוון לפני סיכום המשימה.

הכנה למשימה
 • הציגו את המשימה בכיתה באמצעות מקרן. הסבירו את שלבי המשימה וודאו כי הם מובנים. הדגישו את מטרת המשימה.
 • ערכו דיון על פירוש המונח "ריאיון", על חשיבותו של הריאיון ומטרתו (ראו חומרי עזר נוספים למורה). 
 • מומלץ לחלץ ערכים מתוך המגילה על כל חלקיה בעת הלימוד בכיתה. התלמידים ייעזרו בהם בעת ביצוע המשימה. כדאי להיעזר ברשימת הערכים שבשלב א של המשימה.
 • מומלץ להיעזר במורים לשפה לצורך תרגול אסטרטגיות של שאילת שאלות (ראו חומרי עזר למורה). מומלץ ליצור בכיתה אווירה של שיח פתוח בנושא בחינת הערכים והתכנים של המגילה במציאות של ימינו, באמצעות שאילת שאלות שיחברו וינסחו התלמידים עצמם.

 

שימו לב: חלק מהשלבים במשימה מתבצעים בזוגות או בקבוצות - רק תלמיד אחד נכנס עם "שם המשתמש" שלו למשימה עבור בן הזוג שלו או עבור הקבוצה כולה. הפנו את תשומת לב התלמידים להערכה הקבוצתית אצל אותו התלמיד. 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון