תפילת האדם: שלב ה
שלב ה: דיון בזוגות על הסידורים האישיים

שלב ה: דיון בזוגות על הסידורים האישיים

טוב, בואי נסכם מה עשינו עד עכשיו.

מה הבעיה? בחרנו נושא של אחת הברכות מתוך תפילת שמונה עשרה, מצאנו או יצרנו פריטים שקשורים למשאלה בנושא שבחרנו והכנו סידור אישי שישולב בסידור הכיתתי.

מאוד מסקרן אילו נושאים בחרו התלמידים והתלמידות בכיתה ואילו פריטים הם מצאו. אני מציע שנשוחח על כך עם החברים שלנו.

רעיון טוב מאוד.

קבלו מהמורה את השם של בן/בת הזוג שלכם. 

הראו זה לזה את הסידורים האישיים שהכנתם בכלי "הדף הבית מדרשי" ושוחחו על הנקודות האלה:

  • מדוע בחרתם בנושא שלכם? מה הייתה המשאלה שלכם?
  • אם היו מבקשים מכם לבחור רק בפריט אחד מבין הפריטים שבחרו חבריכם, באיזה פריט הייתם בוחרים?

בסיום השיחה עם החבר/ה השלימו את הסעיפים שלפניכם.

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

שם פרטי ושם משפחה של החבר/החברה:

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

הברכה מתפילת שמונה עשרה שבה בחר/ה חברי/חברתי:

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

הנושא שבחר/ה חברי או חברתי מתוך תפילה שמונה עשרה:

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

המשאלה של חברי או חברתי:

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

בעיני, הפריט המעניין ביותר שחברי/תי בחר/ה היה..... כי....:

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

בחר את אחד הפריטים של החבר הדומה בעיניכם באופיו לתפילה. ציינו את כותרת הפריט ופרטו את המשותף בינו ובית התפילה.

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

לו אני הייתי בוחר בנושא שחברי בחר בו, המשאלה שלי הייתה: 

סיימתם את המשימה, כל הכבוד! הלוואי שכל המשאלות שלכם יתגשמו במהרה!

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון