משנה עתיקה ותלמוד חדש: שלבים א-ב

הצפייה בתוכן זה היא למורה רשומ/ה לאתר או לתלמיד/ה שקיבל/ה הקצאה מהמורה שלו/ה

יש לך הרשאת מורה לאתר?

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון