עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד

שאלות ומשימות אורייניות

א. קריאה והאזנה

קראו את המשנה יחד עם התלמידים. רצוי להציגה על גבי מסך או לכותבה בשלמותה על הלוח.

ניתן להשמיע/להקרין את המשנה בביצוע מוזיקלי.

יגאל בשן - על שלושה דברים
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון