מאגר משימות ההערכה

 

 

לקטלוג הכלים להערכה פנימית
לקטלוג הכלים להערכה פנימית

מורים יקרים,

לפניכם מאגר משימות הערכה חדשניות ומקוונות לכיתות ג–ח בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית. המשימות נועדו להעריך ידע, מיומנויות וערכים מרכזיים שנלמדו לפי תוכנית הלימודים לכיתות ג–ח. 

מאגר המשימות הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ובין הפיקוח על תרבות יהודית-ישראלית במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.

תיאור המשימות
תיאור המשימות
סרטוני הדרכה והסברים
סרטוני הדרכה והסברים
דבר המפמ"ר
דבר המפמ"ר
שותפים
שותפים

מאגר משימות ההערכה

כיתה ג

אגדות חז"ל קמות לתחיה

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה
את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלב א
שלב ב 
שלבים ג-ד 
שלב ה 

 

כיתה ד

ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה)

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה
את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלבים א-ב
שלב ג
שלב ד
שלב ה

 

כיתה ה

תפילת האדם

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה
את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלבים א-ב
שלבים ג-ד
שלב ה

 

כיתה ו

חיים את מגילת העצמאות

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה

את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלבים א-ב
שלב ג-ד
שלב ה

 

כיתה ז

מכתבים במנהרת הזמן

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה

את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלב א
שלב ב
שלב ג1
שלב ג2
שלב ד

 

כיתה ח

משנה עתיקה ותלמוד חדש

יחידה מלאה
מדריך למורה
שלבי המשימה להקצאה

את יחידות ההערכה יש להקצות לתלמידים בשלבים שונים ובנפרד:
שלבים א-ב
שלב ג
שלב ד

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון